30 jaar NOAB

Dat begon destijds met de gesprekken tussen de besturen van Nvak, Nvga en Nivak. In die periode was ik bestuurslid van Nivak. Alle drie de instanties hadden ongeveer 150 aangesloten leden en hadden het lastig de belangen van hun achterban te verdedigen ten opzichte van de accountantsorganisaties. Bovendien wilde men ook voor de cliënten van de aangeslotenen duidelijk maken dat deze werk van goede kwaliteit leverden. Samenwerken was daarvoor nodig en daarom werd in januari 1994 NOAB door fusie van de drie verenigingen.

Ik ben de eerste tijd nog bestuurslid geweest van NOAB. Na enkele jaren ben ik afdelingsbestuurder geworden  van Groot Zuid. In de loop van 2004 werd ik door de directie van NOAB benaderd waarom ik niet had gesolliciteerd naar de functie van voorzitter van de vereniging. Een van de functie-eisen was dat gezocht werd naar een persoon van jonger dan 50 jaar. Ik was net 50 en voldeed dus niet aan de leeftijdseis. Ik werd daarop gevraagd om me toch te melden. In het najaar van 2005 werd ik door de ledenvergadering gekozen tot voorzitter, wat ik tot 2013 ben geweest. In die periode maakte ik me sterk voor de belangen van de aangesloten leden. Ik bezocht veelvuldig alle afdelingen bij hun vergaderingen om te weten wat er speelde. Ik probeerde het netwerk van NOAB en de samenwerking met de andere beroepsorganisaties, de Belastingdienst en de banken verder vorm te geven. In dat kader is de totstandkoming van het convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst het vermelden waard. Het omvormen van de organisatie van NOAB met een ledenraad is een van de laatste klussen geweest.

Ik heb samen met mijn vrouw sinds 1983 een administratiekantoor in Deurne. Op 1 januari 2021 hebben wij onze cliëntenportefeuille bedrijven overgedragen aan DK Accountants. Wij werken nu nog voor particulieren en verzorgen aangiften inkomstenbelasting, toeslagen en erfbelasting. Het gevolg van de overdracht was dat wij niet meer voldeden aan de lidmaatschapseisen van NOAB en wij NOAB wat meer op afstand volgen.

Ga terug naar de homepagina.

Het bericht 30 jaar NOAB verscheen eerst op NOAB.