Erfbelasting


2023 is net om de hoek en dat betekent dat je je misschien al moet voorbereiden op de erfbelasting die je dat jaar misschien moet betalen. Het is belangrijk om te weten wat er allemaal bij erfbelasting komt kijken, zodat je er zo goed mogelijk op voorbereid bent. AGW helpt je hierbij. Wij bieden je heldere informatie over erfbelasting en kunnen je begeleiden bij het afsluiten van testamenten, het opstellen van een erfbelastingplan en het nemen van beslissingen met betrekking tot erfbelasting in 2023. Laat onze experts je helpen om je erfbelasting zo voordelig mogelijk te regelen!

Erfbelasting is een belasting die wordt geheven op de waarde van een erfenis. In Nederland is erfbelasting voor iedereen die in 2023 een erfenis ontvangt of als erfgenaam optreedt. Erfbelasting is een belasting die door de staat wordt geheven. Het bedrag dat u moet betalen, is afhankelijk van de waarde van de erfenis. In 2023 zal de erfbelasting worden afgedwongen door de Belastingdienst. De Belastingdienst zal de erfbelasting berekenen aan de hand van de waarde van de erfenis.

De waarde van de erfenis

De waarde van de erfenis wordt berekend door de waarde van de bezittingen en schulden die de erfgenaam heeft op het moment van overlijden, te verminderen met de schulden en kosten die nodig zijn om de erfenis te verdelen. Er zijn verschillende manieren waarop u erfbelasting kunt betalen. U kunt de erfbelasting betalen via een rechtstreeks betaling aan de Belastingdienst of via een lening. Als u kiest voor een lening, zal de Belastingdienst de lening verhogen met de erfbelasting die u verschuldigd bent. Als u een erfenis aanvaardt, kan de erfbelasting ook direct worden afgedwongen. De Belastingdienst heeft het recht om de erfbelasting direct van de erfenis af te trekken. AGW kan je hiermee goed helpen.

Een grote erfenis

Als er sprake is van een grote erfenis, kan de Belastingdienst de erfbelasting ook verhogen met de waarde van de erfenis boven de belastingvrije som. Daarnaast kunnen erfgenamen gebruik maken van een erfbelastingverlaging. Als u in aanmerking komt voor deze verlaging, zal de Belastingdienst de erfbelasting verlagen met een bepaald percentage. De verlaging is afhankelijk van de waarde van de erfenis en de situatie van de erfgenaam. Er zijn ook andere mogelijkheden om erfbelasting te verminderen.

Testament bij erfenis

Als u een testament hebt opgesteld, kunt u bepaalde bezittingen uitsluiten van de erfenis. Dit kan helpen om de waarde van de erfenis te verlagen en daarmee de verschuldigde erfbelasting. Ook kunt u bepaalde bezittingen toewijzen aan een andere persoon, zodat deze niet meer onder de erfenis valt. Als u een erfenis ontvangt, is het belangrijk om alle mogelijkheden te onderzoeken om erfbelasting te verminderen. De Belastingdienst kan u hierbij helpen.

AGW Erfbelasting

Neem contact op met de AGW om uw situatie te bespreken. Op deze manier kunt u de erfbelasting zo laag mogelijk houden. In 2023 is erfbelasting een belasting die van toepassing is op iedereen die een erfenis ontvangt. AGW zal u helpen de erfbelasting te berekenen aan de hand van de waarde van de erfenis. Er zijn verschillende manieren waarop u erfbelasting kunt betalen. U kunt ook gebruik maken van erfbelastingverlagingen en andere mogelijkheden om erfbelasting te verminderen.

Educatieprogramma najaar volgt in juni

Het educatieprogramma voor het najaar stellen we in juni beschikbaar. Dit omdat we momenteel bezig zijn met het overzetten van al onze gegevens naar een... Lees verder »

Blog: 3 dingen die je als zelfstandige het meest over het hoofd ziet

Als eigen baas moet je heel veel zelf doen en bedenken. Geen wonder dat je wel eens iets vergeet of laat versloffen. De volgende drie... Lees verder »

Blog: De finfluencer lokroep om snel rijk te worden

Social media is een goudmijn voor ongecontroleerd financieel advies van finfluencers die gouden bergen beloven. Slapend rijk worden is voor veel mensen zo verleidelijk dat... Lees verder »